logo Satyrykonu link do strony logo BIP link do strony
logo Letniej Akademii Filmowej link do strony Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby uczesnictwa w Turnieju Chórów Legnica Cantat.


Podstawa prawa obowiązku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej "Rozporządzeniem".

Administrator danych

Administratorem danych jest Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego z siedzibą przy ul. Chojnowskiej 2, 59-220 Legnica.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: sekretariat@lck.art.pl, telefonicznie pod numerem 76 723 37 00 lub pisemnie: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego, 59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2

Inspektor ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iodo@lck.art.pl, lub pisemnie na adres: Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane na potrzeby uczestnictwa w Turnieju Chórów Legnica Cantat. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań.

Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemach informatycznych możemy powierzyć również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych.

Pani/Pana dane możemy przekazać również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadania związanego z celem przetwarzania.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie uczestnictwa w Turnieju Chórów Legnica Cantat, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Legnickim Centrum Kultury.Źródło: LCK   2018-11-20


 

   Recenzje

reklama Galerii Piastów
logotyp sieci hoteli Qubus
logo LPWIK
logotyp radio taxi Wicar
logotyp KGHM
logotyp MPK Legnica
logotyb restauracji BISTRO N22
logotyp restauracji Koku Sushi
logotyp firmy kateringowej BPS CATERING
Voss logotyp i link do strony firmy
logotyp Footbal Academy


 
                   


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2019   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl