O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Centrum Seniora

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dostarczenie samochodu osobowego dla Legnickiego Centrum Kultury.

 

Data rozpoczęcia przetargu: 2012-12-18Legnickie Centrum Kultury informuje, że po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami przetargowymi, podjęło decyzję o unieważnieniu przetargu powołując się na artykuł 93.1, pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami "Prawo zamówień publicznych" tj. "zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia". Zgodnie z oszacowaną wartością zamówienia tj. 90000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) żadna oferta nie spełniła wymagania zamawiającego.
Kwotę ustalono w drodze zapytania o cenę 3 losowo wybranych Wykonawców w miesiącu listopadzie.

Komisja:

Grzegorz Pala
Marcin Andrzejewski
Norbert Wach
Anna Ziemba
Dyrektor:

Grzegorz Szczepaniak 

Przetargi

Zapytanie ofertowe Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy "ŚWIĘTO LEGNICY 2018".
Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy "ŚWIĘTO LEGNICY 2017" na terenie lotniska w Legnicy
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
Przetarg na zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla Legnickiego Centrum Kultury.

[czytaj więcej...] 
                   


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2018   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl