logo Satyrykonu link do strony logo BIP link do strony
logo Letniej Akademii Filmowej link do strony Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner

Ostatnie chwile na aplikowanie do pracy w LCK! Szukamy specjalistów na dwa stanowiska


Oferta nr 1


Dyrektor Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. koordynacji zajęć, wynajmu i nadzoru nad zespołem sal Legnickiego Centrum Kultury.

I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:

1) znajomość zagadnień związanych z logistyką (mile widziane doświadczenie zawodowe w tym zakresie)
2) doświadczenie w pracy z klientami
3) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,
4) umiejętność współpracy w zespole
5) odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kultura osobista,
6) znajomość zagadnień związanych z animacją kultury
7) preferowane wykształcenie wyższe.

II. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:

1) list motywacyjny
2) pełny życiorys zawodowy,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

III. Zakres zadań na stanowisku Specjalisty ds Specjalisty ds. koordynacji zajęć, wynajmu i nadzoru na zespołem sal LCK Legnickiego Centrum Kultury:

1) udział i współpraca w planowaniu działań merytorycznych LCK,
2) koordynacja, planowanie i nadzór nad zajęciami prowadzonymi w zespole sal LCK
3) koordynacja, planowanie i nadzór nad działalnością prowadzoną w salach Maneżowej i Królewskiej
4) dbanie o dekoracje zespołu sal Akademii Rycerskiej i ich otoczenia
5) prowadzenie negocjacji i przygotowywanie umów dla kontrahentów zainteresowanych wynajęciem sal
6) promocja i wynajem sal podmiotom zewnętrznym.

IV. Ustalenia końcowe:

1) Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. koordynacji zajęć, wynajmu i nadzoru na zespołem sal LCK " należy składać w sekretariacie Legnickiego Centrum Kultury lub przesłać na adres Legnickie Centrum Kultury, ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica do dnia 21 stycznia 2019 roku do godz. 13.00.
2) W przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia oferty uważa się datę ich wpływu.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatów po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną zniszczone.
4) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
5) Dyrektor Legnickiego Centrum Kultury zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Legnickie Centrum Kultury zastrzega iż osoby, które nie przejdą pozytywnie procesu rekrutacji nie będą informowane o powodach tej decyzji.

Klauzula RODO
Oferta nr 2


Dyrektor Legnickiego Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego ogłasza konkurs na stanowisko operator ds. oświetleniowych.

I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać następujące kryteria:

1) Prawo jazdy Kat B ( obowiązkowe)
2) Uprawnienia SEP do 1 kV ( mile widziane )
3) Komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,
4) Umiejętność współpracy w zespole
5) Odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, kultura osobista,

II. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:

1) Pełny życiorys zawodowy,
2) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy
3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

III. Zakres zadań na stanowisku pracownika działu technicznego (oświetleniowiec):

1) Obsługa oświetleniowa prób i przedstawień oraz koncertów, prawidłowa eksploatacja użytkowanego sprzętu elektryczno-oświetleniowego, w tym obsługa pulpitu GRANDMA2 LIGHT oraz znajomość pracy na innych pulpitach, odpowiedzialność za powierzony sprzęt, w tym utrzymywanie sprzętu w należytym stanie technicznym i gotowości eksploatacyjnej.
2) Bieżąca konserwacja, wykonywanie drobnych napraw powierzonego sprzętu.
3) Obsługa i konserwacja rozdzielni niskiego napięcia, urządzeń instalacji elektrycznej oraz aparatury oświetlenia, konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej w budynku.
4) Znajomość podstawowych Multimediów, ekrany, projektory, program RESOLUME ARENA
5) Podejmowanie innych działań w ramach prac związanych z realizacją programu Legnickiego Centrum Kultury.

IV. Ustalenia końcowe:

1) Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko operator ds. oświetleniowych" należy składać w sekretariacie Legnickiego Centrum Kultury lub przesłać na adres Legnickie Centrum Kultury, ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica do dnia 21 stycznia 2019 roku do godz. 13.00.
2) W przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia oferty uważa się datę ich wpływu.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatów po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia wyniku naboru zostaną zniszczone.
4) O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
5) Dyrektor Legnickiego Centrum Kultury zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Legnickie Centrum Kultury zastrzega iż osoby, które nie przejdą pozytywnie procesu rekrutacji nie będą informowane o powodach tej decyzji.

Klauzula RODOŹródło: LCK   2019-01-14


 

   Dzieje się

reklama Galerii Piastów
logotyp sieci hoteli Qubus
logo LPWIK
logotyp radio taxi Wicar
logotyp KGHM
logotyp MPK Legnica
logo ZAIKS-u
logotyp Footbal Academy
logotyp Strefy Aktywności Gospodarczej w Legnicy, link.


 
                   


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2021   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl