logo Satyrykonu link do strony logo BIP link do strony
logo Letniej Akademii Filmowej link do strony Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner

Konkurs Kompozytorski - zapraszamy twórców!


Już tylko do 6 lutego kompozytorzy mogą nadsyłać swoje utwory na Konkurs Kompozytorski Legnica Cantat.
Do konkursu mogą przystąpić twórcy bez względu na wiek i narodowość. Należy przysłać utwór na chór a cappella (szczegóły w regulaminie konkursu, który publikujemy poniżej).
W skład Jury tegorocznego konkursu wchodzą: prof. Dariusz Dyczewski, prof. Stanisław Krawczyński, prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil.
Jury przyzna trzy nagrody w wysokości: I nagroda: 2500 PLN, II nagroda: 1500 PLN, III nagroda: 500 PLN.
Partytury należy nadsyłać do 6 lutego 2016 roku. Koncert laureatów odbędzie się w maju 2016 r., w ramach Koncertu Galowego Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT 47.
Konkurs organizowany jest przez Legnickie Centrum Kultury.

Kontakt:

Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2
tel. 76 7233700
59-220 Legnica
agnieszka.kubik@lck.art.pl
Dyrektor Konkursu - Grzegorz Szczepaniak
Sekretarz Konkursu - Agnieszka Kubik

REGULAMIN KONKURSU


I. KONKURS

 1. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
 2. Kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
 3. Do udziału w konkursie dopuszczone będą utwory skomponowane po 30.09.2014 r., dotąd niepublikowane, niewykonane publicznie oraz nie nagrodzone w innych konkursach.
 4. Jury konkursu nagrodzi trzy utwory, a prawykonanie utworu, który został wyróżniony I nagrodą odbędzie się w maju 2016 roku podczas koncertu galowego 47 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.

II. TEMAT

 1. Przedmiotem konkursu jest utwór na chór a cappella (z ewentualnym użyciem głosów solowych), do tekstu w języku polskim.
 2. Tekst musi być w języku polskim,
 3. Tematyka utworu dowolna - religijna lub świecka.
 4. W kompozycji dopuszczalne jest użycie następujących instrumentów perkusyjnych: xilofono, marimba [4 .-oktawowa], vibrafono, campane (tubolari), timpani, tubi di bambu (wood wind chimes), blocchi di legnocoreani, castagnette, guiro, cabaza, raganella, frusta, triangolo, cencerro (cowbells), sonagli, flessatono, incudine, lastra, piatti a 2, piattisospesi, tam-tams, tamburo basco, timbalescubani, bongos, tamburo militare, tom-toms, gran cassa.
 5. Nie dopuszcza się użycia elektroniki dźwiękowej, nagrań i środków live electronicmusic.
  Czas trwania kompozycji nie może przekraczać 7 min. (należy w partyturze podać dokładny czas).

III. NAGRODY

 1. Trzy nagrody:

  • I nagroda: 2500 PLN
  • II nagroda: 1500 PLN
  • III nagroda: 500 PLN

  Wysokość nagrody jest kwotą brutto.

 2. Prawykonanie nagrodzonych utworów nastąpi w maju 2016 roku podczas koncertu galowego 47 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.

 3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

IV. JURY

 1. Skład jury:

  prof. Dariusz Dyczewski
  prof. Stanisław Krawczyński
  prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil

 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju 2016 roku podczas koncertu galowego 47 Ogólnopolskiego Turnieju Chórów LEGNICA CANTAT.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona godłem słownym lub cyfrowym.
 2. Partytura powinna być złożona w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i jednym egzemplarzu w wersji CD z zapisem w formacie PDF,
 3. Obowiązuje komputerowy skład nut,
 4. Do partytury należy dołączyć zamkniętą kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące dane:

  a) imię i nazwisko kompozytora,
  b) data i miejsce urodzenia,
  c) narodowość,
  d) adres, telefon, adres e-mailowy,
  e) oświadczenie, iż zgłoszony utwór nie był dotychczas wykonany publicznie, publikowany, ani nagrodzony na innym konkursie i powstał po 30.09.2014 r.

 5. Partytury (w ilości 3 kopii) należy nadsyłać na następujący adres:

  Legnickie Centrum Kultury
  59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2
  Z dopiskiem na kopercie: KONKURS KOMPOZYTORSKI LEGNICA CANTAT

 6. Termin nadsyłania partytur upływa 06 lutego2016 r. Decyduje data stempla pocztowego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Partytury nie spełniające wymogów regulaminu nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 3. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.
 4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do sporządzenia materiałów nutowych i przesłania ich na własny koszt w wymaganym przez organizatorów terminie.Źródło: ego   2016-01-28


 

   Dzieje się

reklama Galerii Piastów
logotyp sieci hoteli Qubus
logo LPWIK
logotyp radio taxi Wicar
logotyp KGHM
logotyp MPK Legnica
logotyb restauracji BISTRO N22
logotyp restauracji Koku Sushi
logotyp firmy kateringowej BPS CATERING
Voss logotyp i link do strony firmy
logotyp Footbal Academy


 
                   


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2019   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl