O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Centrum Seniora

Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat

 
Legnica Cantat 49 / 25-27.05.2018


Zapraszamy !

KONKURS

WYDARZENIA TOWARZYSZCE
O TURNIEJUPliki do pobrania
REGULAMIN LC 48


Celem Turnieju jest:

 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną,
 • doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych,
 • nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń i konfrontacja dorobku artystycznego chórów,
 • popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok,
 • promocja współczesnej literatury chóralnej.


 • Ogólnopolski Turniej Chórów LEGNICA CANTAT 49

  Turniej Chórów zainicjowany został przez nieżyjącego już, legnickiego dyrygenta i animatora ruchu muzycznego, Henryka Karlińskiego. Główną nagrodę Turnieju stanowi przechodnia Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy. Chóry, które ja trzykrotnie zdobędą, otrzymają na własność wierną kopie oryginalnej lutni, wykonaną w skali 1:1 z tych samych materiałów i wg tego samego projektu. Od roku 2017 uczestnicy turnieju walczą o kopie nr1.

  Warunki uczestnictwa w Turnieju

  1. Ogólnopolski Turniej Chórów LEGNICA CANTAT 49 odbędzie się w dniach
   25-27 maja 2018 r. w Legnicy.
  2. Uczestnikami Turnieju mogą być chóry amatorskie i kameralne zespoły wokalne (mieszane, żeńskie, męskie, młodzieżowe, dziecięce).
  3. Zespoły pragnące wziąć udział w Turnieju powinny przesłać:
   - wypełnioną czytelnie (komputerowo lub na maszynie) kartę uczestnictwa,
   - dobrej jakości nagranie audio trzech utworów a cappella (nośnik: CD lub DVD; format: mp3 lub wave), w tym obowiązkowo przynajmniej jednej kompozycji polskiej, z tekstem w języku polskim. Wyklucza się nagrania video z dźwiękiem.
   - partytury utworów, które chór wykona podczas konkursu.
  4. Termin nadsyłania kart zgłoszeń do Biura Organizacyjnego upływa dnia 05.02.2018 r.
  5. O zakwalifikowaniu do Turnieju decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów, a jej postanowienia zostaną przekazane chórom do dnia 28.02.2017 r. Kwalifikacja odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań oraz zaproponowanego repertuaru konkursowego.
  6. Chóry zakwalifikowane do udziału w Turnieju przygotowują program konkursowy złożony z dowolnie wybranych utworów. Pożądane jest aby repertuar konkursowy był stylistycznie zróżnicowany.
  7. Dopuszcza się wykonanie jednej kompozycji z towarzyszeniem instrumentalnym (zapisanym w partyturze).
  8. W repertuarze konkursowym musi znaleźć się przynajmniej jeden utwór polskiego kompozytora z tekstem w języku polskim.
  9. Długość trwania programu nie może przekraczać 20 minut. Po przekroczeniu limitu czasu występ chóru może zostać przerwany przez Jury.
  10. Przesłuchania konkursowe odbędą się 26 maja (sobota) 2018 r.
  11. Repertuar przyjęty przez Radę Artystyczną na podstawie przysłanych partytur nie może zostać zmieniony. Podana kolejność utworów konkursowych może zostać zmieniona wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Jury.
  12. Zasady udziału zakwalifikowanych chórów w OTCh Legnica Cantat reguluje umowa między organizatorem a instytucja delegującą chór lub samym chórem, jeśli ten posiads osobowośś prawną. Treść umowy stanowi załącznik do regulaminu.


  Rada Artystyczna, Jury konkursu

  1. Organizatorzy powołują Radę Artystyczną Turnieju złożoną z doświadczonych dyrygentów chóralnych reprezentujących różne środowiska.
  2. Rada Artystyczna podejmuje decyzje dotyczące zmiany regulaminu konkursu i kwalifikacji dopuszczającej zgłoszone zespoły do udziału w Turnieju.
  3. Organizatorzy powołują Przewodniczącego Jury, którego okres kadencji wynosi 3 lata.
  4. Przewodniczący Jury proponuje członków Rady Artystycznej oraz Jury, ich powołanie wymaga akceptacji Organizatorów.
  5. Jury dokonuje oceny biorących udział w konkursie zespołów chóralnych, kwalifikując je wg kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.
  6. Jury dokonuje rozdziału nagród, w oparciu o wyniki konkursu.
  7. Skład Rady Artystycznej i Jury jest zmienny.


  System oceniania

  1. Występy chórów będą oceniane przez Jury na podstawie następujących kryteriów:

   1. technika - technika wokalna i kultura brzmienia, intonacja, rytm

   2. interpretacja - właściwe zastosowanie dynamiki, tempa, agogiki, barwy, konstrukcja frazy, styl muzyczny, dramaturgia programu konkursowego, stopień trudności repertuaru
   3. całościowe wrażenie artystyczne - zbudowanie formy każdego prezentowanego utworu, kontakt dyrygenta z zespołem, oddziaływanie na publiczność, śpiew z pamięci

  2. Na podstawie powyższych kryteriów każdy z członków Jury przyznaje punkty w skali od 0 do 100.
  3. Chóry biorące udział w konkursie mogą otrzymać opinię swojego występu bezpośrednio od Jury, które będzie dostępne po ogłoszeniu wyników Turnieju.


  Nagrody

  1. W Turnieju zostaną przyznane następujące nagrody:

   • Grand Prix Nagroda Główna
    Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy - 10.000 PLN

   • I miejsce Nagroda im. Henryka Karlińskiego - 5.000 PLN

   • II miejsce Nagroda Prezydenta Miasta Legnica - 3.000 PLN

   • III miejsce Nagroda Dyrektora Legnickiego Centrum Kultury - 2.000 PLN

   • Nagroda Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Zarządu Głównego za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.


  2. Dyplomy: złote, srebrne i brązowe. Zdobyty dyplom jest wynikiem sumy uzyskanych punktów w przesłuchaniu konkursowym:

   • złoty dyplom 90 - 100 punktów
   • srebrny dyplom 80 - 89,9
   • brązowy dyplom 70 - 74,9
   • dyplom uczestnictwa - poniżej 70 pkt


  3. Spośród chórów, które otrzymały Złoty Dyplom, Jury konkursu wyłania laureata nagrody Głównej - Lutni im. Jerzego Libana z Legnicy.
  4. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
  6. Jury ma prawo innego niż przewiduje regulamin podziału nagród.
  7. Decyzje Jury są ostateczne.


  Spotkania i koncerty

  1. Organizatorzy przewidują dodatkowe spotkania i występy chórów uczestniczących w Turnieju. Odbędą się one w miejscach wskazanych przez organizatora.
  2. Zespoły uczestniczące w turnieju zobowiązane są do uczestniczenia we wskazanych przez organizatorów koncertach i wydarzeniach Turnieju (w tym w koncercie finałowym) i przygotowania stosownego programu.
  3. Szczegółowy harmonogram koncertów towarzyszących zostanie przesłany zespołom do 30.04.2018 r.


  Postanowienia ogólne

  1. Zgłoszenie chóru do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu.


  Szczegółowych informacji udziela:

  Agnieszka Kubik
  tel: (76) 72 33 700
  fax: (76) 723 32 82
  e-mail: agnieszka.kubik@lck.art.pl
  Legnickie Centrum Kultury
  59-220 Legnica, ul. Chojnowska 2  PROGRAM RAMOWY


  26 maja 2017 r. (piątek)
  Akademia Rycerska/Sala Maneżowa, ul. Oo. Zbigniewa i Michała

  27 maja 2017 r. (sobota)
  Akademia Rycerska/sala Królewska, ul. B. Bilsego
  • 10.00 I koncert konkursowy

   Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
   dyr. Mariusz Mróz

   Chór Dziewczęcy Gimnazjum Katedralnego w Poznaniu
   dyr. Karolina Piotrowska-Sobczak

   Młodzieżowy Chór "Scherzo" I LO w Nowym Sączu
   dyr. Andrzej Citak

   Chór II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
   dyr. Antoni Stańczyk

  • 12.00 II koncert konkursowy

   Chór Mieszany DOMINANTA PSM II st. w Rybniku
   dyr. Joanna Glenc

   Chór Madrygał Legnickiego Centrum Kultury
   dyr. Dariusz Rzonca

   Zespół Wokalny "Rondo"
   dyr. Małgorzata Podzielny

   Chór Akademii Morskiej w Szczecinie
   dyr. Sylwia Fabiańczyk-Makuch

  • 14.00 prezentacje chórów konkursowych w centrum miasta

  • 18.00 WIELKI FINAŁ

   Ogłoszenie wyników konkursu kompozytorskiego oraz
   prawykonanie zwycięskiego utworu

   Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
   dyr. Dariusz Zimnicki,
   Leszek Lorent, Rafał Kozyra - perkusja

   "BOGOWIE" - koncert finałowy
   Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
   dyr. Dariusz Zimnicki

  28 maja 2017 r. (niedziela)
  Akademia Rycerska/Sala Maneżowa, ul. Oo. Zbigniewa i Michała
  • 19.00 VIRIBUS ORGANUM "ŚPIEWAJĄCE GŁOWY"

   Aranżacje utworów Grzegorza Ciechowskiego (bilety)

   Kwartet wokalny:

   Magdalena Gładkowska - vocal, Lena Kowalska - vocal, Klaudia Majkowska - vocal, Małgorzata Szymczak - vocal, Joanna Gogulska- aranżacje, dyrygentura, piano, vocal
   Tomasz Cyranowicz - kontrabas, gitara basowa, Sebastian Kamionka - instalacja V.O. scenografia, żywe światło pamięci "Drugie życie"


  27-28 maja 2017 (sobota, niedziela)
  Akademia Rycerska/Sala Maneżowa, ul. Oo. Zbigniewa i Michała(zapisy)  HARMONOGRAM KONCERTÓW KONKURSOWYCH


  26 maja 2017 r. (sobota)

  • 10.00 I KONCERT KONKURSOWY

   Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej / dyr. Mariusz Mróz

   • Michio Mamiya - Shishi-mai
   • Taylor Martin - La Mer
   • Ko Matsushita - O lux beata Trinitas
   • Jacek Sykulski - Najświętsza Panienka
   • Petr Eben - Cantico delle creature


   Chór Dziewczęcy Gimnazjum Katedralnego w Poznaniu / dyr. Karolina Piotrowska-Sobczak

   • Giovanni Pierluigi da Palestrina - Ave Regina Caelorum
   • Maurice Duruflé - Totapulchra es Maria
   • Christoph Dalitz - Sanctus z "Missa Salve Regina"
   • Krzysztof Grzeszczak - Suita Mazurska
   • Cz. III Cekoj, Jonku, śtyry lata
   • Józef Świder - Moja Piosnka
   • Antoni Gref - Szła dzieweczka


   Młodzieżowy Chór "Scherzo" I LO w Nowym Sączu / dyr. Andrzej Citak

   • Carlo Gesualdo O vos omnes
   • Gottfried August Homilius Unser Vater in dem Himmel
   • Juliusz Łuciuk Ostra Brama
   • Marek Raczyński Sicut liliom Inter spinas
   • oprac. Witold Lutosławski Oj i w polu jezioro
   • Grzegorz Miśkiewicz Babulejka


   Chór II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu / dyr. Antoni Stańczyk

   • Mikołaj Zieliński O gloriosa Domina
   • oprac. Włodzimierz Sołtysik Joshua fit the battle o′ Jericho
   • Ludomir Różycki Kołysanka
   • Olivier Mesiaen O sacrum convivium
   • Michelle


  • 12.00 II KONCERT KONKURSOWY

   Chór Mieszany DOMINANTA PSM II st. w Rybniku / dyr. Joanna Glenc

   • Jan S. Bach Sicut locutus Est
   • Rene Clausen Set me as a Seal
   • Jurius Kalcas Laudate Dominum
   • Jacek Glenc Miserere mei
   • Andrzej Koszewski Kotek


   Chór Madrygał Legnickiego Centrum Kultury / dyr. Dariusz Rzonca

   • Pierre Passereau Il est bel et bon
   • Stanisław Moryto Laudate Dominum
   • Gioacchino Rossini Uwertura
   • James Erb Shenandoah
   • Victor Paranjoti Dravidian Dithyramb
   • Maciej Maleńczuk, opr. Marcin Wawruk Kocham się


   Zespół Wokalny "Rondo" / dyr. Małgorzata Podzielny

   • Marek Jasiński Exsultate Deo omnis terra
   • Mikołaj Gomółka Psalm XXV Do Ciebie, Panie, wzdycha moje serce
   • Henrich Schütz Psalm 100 Jauchzet dem Herren alle Welt
   • Orlando di Lasso Vignon, vignon, vignette
   • Michał Ziółkowski To the River
   • Gunnar Hahn Rondo Lapponico


   Chór Akademii Morskiej w Szczecinie / dyr. Sylwia Fabiańczyk-Makuch

   • Paweł Łukaszewski Ave Maris Stella
   • Zane Randall Stroope Caritas et amor
   • Miłosz Bembinow Zdrowaś Mario
   • Bartosz Kowalski Water Song
   • Jim Papoulis Imbakwa

  RADA ARTYSTYCZNA


  prof. Dariusz Dyczewski

  prof. Benedykt Błoński

  prof. Krzysztof Szydzisz  Protokół z posiedzenia Rady Artystycznej OTCh Legnica Cantat 47  JURY LC


  prof. Stanisław Krawczyński - przewodniczący

  Stanisław Krawczyński (ur. 20 września 1955) - polski dyrygent, profesor sztuki od 2001 r. Kierownik katedry chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie, w latach 2004-2012 rektor Akademii. Ukończył z wyróżnieniem studia w krakowskiej Akademii Muzycznej. Pełnił funkcję kierownika Chórów Polskiego Radia i TV w Krakowie oraz Filharmonii Krakowskiej. Występował m.in. w Teatro alla Scala w Mediolanie, Teatro Regio w Turynie, Accademia di Santa Cecillia w Rzymie, sali koncertowej UNESCO w Paryżu, Beethovensaal w Stuttgarcie, Brucknerhaus w Linzu. Od 1986 roku jest dyrygentem Capelli Cracoviensis. Dokonał prawykonań utworów wielu kompozytorów, m.in. Zbigniewa Bujarskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Marka Stachowskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", odznaką "Honoris Gratia". (źródło: Wikipedia)

  prof. Dariusz Dyczewski

  Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, który zrzesza ponad 400 chórów i orkiestr. Zasiada w Radzie ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest recenzentem habilitacji i profesur powoływanym przez Centralną Komisję ds. stopni i tytułów naukowych. Uczestniczy w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów chóralnych.

  W latach 90. założył Chór Dziecięcy Politechniki Szczecińskiej Don-Diri-Don i Chór Chłopięco-Męski TVP Szczecin Pueri Cantores. Uczestniczył w festiwalach, konkursach i kongresach muzycznych w Europie, a także w USA, Kanadzie, na Bahamach, w Chinach, Brazylii, Wenezueli, Indiach, Malezji, Singapurze, Hong-Kongu, w Australii, Japonii, Emiratach Arabskich, zdobywając wiele nagród. Chór koncertował w Filharmonii Narodowej w Warszawie i w filharmoniach w Szczecinie, Berlinie, Pekinie.

  Pracował w AM w Poznaniu - Filia w Szczecinie, gdzie był dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej. Prowadził zajęcia w AM w Bydgoszczy, a także wykłady w Austrii, we Włoszech i na Wyspach Kanaryjskich.

  Jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach.

  Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego AM w Poznaniu, Podyplomowego Studium Emisji Głosu, Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w AM w Bydgoszczy, Podyplomowego Studium przy AM we Wrocławiu w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

  prof. Aleksandra Paszek-Trefon

  Ukończyła studia chórmistrzowskie (klasa prof. Jana Wojtachy) w Akademii Muzycznej w Katowicach. Podjęła pracę w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i związała się z życiem muzycznym Śląska Cieszyńskiego. Od 2003 r. jest profesorem nadzwyczajnym katowickiej AM. Pracuje w Katedrze Chóralistyki i prowadzi zajęcia chóru, dyrygowania, czytania partytur.

  W dorobku artystycznym ma wiele znaczących polskich i międzynarodowych nagród, uzyskanych głównie z Chórem Instytutu Muzyki Filii UŚ w Cieszynie, a od 2003 r. z Chórem AM w Katowicach.

  Jest laureatką indywidualnej Nagrody Dyrygenckiej, Nagrody Specjalnej Bärenreitera za wybitną kreację artystyczną, a także I miejsca w kat. chórów mieszanych - na 5. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Musica Mundi w Riva del Garda (1998).

  Na 10. Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Praga Cantat (1996) odniosła podwójne zwycięstwo − I miejsce w kat. chórów mieszanych i specjalną nagrodę regulaminową za najlepszą interpretację utworu obowiązkowego. Trzykrotnie zdobyła I miejsce w kat. chórów akademickich i Nagrodę H. Karlińskiego na Ogólnopolskim Turnieju Legnica Cantat (1997, 1999, 2005).

  Dwukrotnie wygrała I nagrodę w kat. chórów akademickich na Ogólnopolskim Konkursie Canto Lodziensis w Łodzi (2002, 2004). Prowadzone przez nią chóry wielokrotnie nagrywały dla Polskiego Radia i Telewizji, stacji radiowych Francji i Czech, mają też własne produkcje fonograficzne.

  W 2003 r. z Krzysztofem Kolbergerem tworzyła spektakl słowno-muzyczny Pater Noster, w wersji płytowej dedykowany Janowi Pawłowi II z okazji 25-lecia pontyfikatu.

  prof. Paweł Łukaszewski

  Kompozytor, dyrygent, pedagog i organizator życia muzycznego, od 2016 r. prorektor ds. nauki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

  Studiował w AM w Warszawie (kl. wiolonczeli Andrzeja Wróbla i klasa kompozycji Mariana Borkowskiego). Ukończył Studium Menadżerów Kultury przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy AM w Bydgoszczy. Od 1996 r. jest zatrudniony w AMFC w Warszawie. Od 2010 r. pracuje na stanowisku profesora naukowo-dydaktycznego, od 2016 jest prorektorem tej uczelni.

  Jego utwory wykonywano podczas licznych festiwali i koncertów niemal we wszystkich krajach Europy, a także m.in. w Chinach, USA, Izraelu, Korei Południowej. Są zarejestrowane na ponad 50 płytach.

  Jako kompozytor otrzymał wiele wyróżnień, m.in. I nagrodę ufundowaną przez Fundację B. Kaczyńskiego na Konkursie AM w Warszawie (1995), II nagrodę na 27. Międzynarodowym Konkursie Florilege Vocal de Tours we Francji (1998), a w 2003 - dwie III nagrody ex aequo na Konkursie Kompozytorskim ,,Pro Arte" we Wrocławiu (2003). Ponadto uhonorowano go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem Gloria Artis, Nagrodą Prymasa Polski.

  Obok kompozytorskiej i pedagogicznej P. Łukaszewski zajmuje się także działalnością dyrygencką i organizatorską. Należy m.in. do Związku Kompozytorów Polskich, Stowarzyszenia Musica Sacra (prezes), Laboratorium Muzyki Współczesnej (sekretarz). Zasiada w radzie artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, Radzie Akademii Fonograficznej Nagrody "Fryderyk".

  prof. Krzysztof Szydzisz

  Chórmistrz, muzykolog, specjalista z zakresu emisji głosu, logopeda, menedżer kultury. Dyrygent Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu (www.choir.amu.edu.pl) z którym koncertował na pięciu kontynentach,
  w ponad dwudziestu krajach, m.in. w Argentynie, Boliwii, Ekwadorze, Kolumbii, Peru, Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Australii, Korei Południowej, Francji, Czechach, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Litwie i we Włoszech. Wraz z tym zespołem zdobywał laury krajowych i międzynarodowych konkursów (m.in. w Legnicy, Międzyzdrojach oraz w Llangollen, na Malcie, w Wiedniu i w Busan, na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Euroradia "Let the Peoples Sing - Oslo′2009"). Był kilkakrotnie wyróżniany jako osobowość artystyczna (m.in. nagrody dla najlepszego dyrygenta Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów "Legnica Cantat", Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Busan, Korea Południowa). Jest laureatem Nagrody im. J. Kurczewskiego za wybitne dokonania w dziedzinie chóralistyki oraz za organizację Międzynarodowego Festiwalu Universitas Cantat. W 2014 Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

  W pracy z chórem szczególną uwagę poświęca wprowadzaniu swoich śpiewaków w arkana techniki wokalnej i - co za tym idzie - brzmieniu zespołu. W centrum jego szerokich zainteresowań repertuarowych znajduje się europejska literatura chóralna XIX-XXI wieku. Profesor Krzysztof Szydzisz jest konsultantem wokalnym wielu polskich i zagranicznych zespołów chóralnych. Zasiada w jury krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych (http://www.choir.amu.edu.pl/ludzie/dyrygent/prof-krzysztof-szydzisz).
  Od 2004 roku kieruje Zakładem Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (www.amuz.bydgoszcz.pl), gdzie obok działalności naukowej i dydaktycznej regularnie organizuje ogólnokrajowe seminaria i warsztaty z zakresu emisji głosu i logopedii (zawodowe użycie głosu), prowadzenia zespołów wokalnych, tradycji i praktyk wykonawczych muzyki różnych epok. Jest dyrektorem organizowanego od 1998 roku w Poznaniu Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich "Universitas Cantat" (www.cantat.amu.edu.pl).

  dr hab. Dariusz Zimnicki

  Absolwent Konserwatorium Wileńskiego oraz Akademii Muzycznej w Warszawie o specjalności dyrygentura chóralna (klasa prof. Ryszarda Zimaka). Jest doktorem habilitowanym sztuki.

  Obecnie pracuje w macierzystej uczelni jako adiunkt w Katedrze Dyrygentury Chóralnej.

  Jako dyrygent związany jest z pięcioma chórami warszawskimi. Prowadzi m.in. Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej oraz Chór Archikatedry Warszawskiej. Z obydwoma zespołami aktywnie koncertuje, przygotowując niezwykle zróżnicowane programy a cappella, jak również dzieła wokalno-instrumentalne. Podejmuje liczne inicjatywy w wykonywaniu dzieł mniej znanych w literaturze chóralnej, ma w dorobku wiele prawykonań. Z powodzeniem występuje na krajowych i zagranicznych festiwalach oraz konkursach (ponad 20 nagród). Jest współzałożycielem chóru Tibi Domine przy parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

  Prężnie działa jako organizator i współorganizator licznych przedsięwzięć popularyzujących chóralistykę na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest m.in. pomysłodawcą cyklu Międzynarodowych Konferencji "Osobowość dyrygenta".

  Udziela się jako juror, prelegent, recenzent i ekspert. Pasjonuje się komponowaniem

  mgr Agnieszka Justyna Szumiło

  Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. Kazimierza Myrlaka. Od początku studiów koncertowała jako solistka w kraju i poza granicami, między innymi w Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz we Włoszech. Wykonywała dzieła najwybitniejszych kompozytorów polskich i zagranicznych, uczestniczka prestiżowych konkursów im. Królowej Elżbiety w Brukseli, oraz im. Królowej Sonii w Oslo.

  Po ukończeniu studiów rozpoczęła samodzielną pracę artystyczną między innymi dając szereg recitali, które zaowocowały nagraniem i wydaniem płyty Arie i pieśni mistrzów włoskiego bel canta. Od 2003 roku jest pedagogiem śpiewu solowego w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy, współpracuje także jako specjalista emisji głosu z Chórem Legnickiego Centrum Kultury, "Madrygał" oraz Zespołu Pieśni i Tańca "Legnica" .

  Od roku 2004 współpracuje z Legnicką Orkiestrą Symfoniczną pod kierownictwem Benedykta Ksiądzyny. W 2013 r. nagrała płytę "A ja czekam na Ciebie.." zawierającą najpiękniejsze polskie piosenki z lat 50,60 - tych. Od września 2003 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Współautorka Publikacji "Uczenie się przez całe życie" - zastosowanie zasobów cyfrowych w pedagogice wokalnej. Od roku 2002 roku członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, od roku 2003 członek Zarządu, a od 2012 Wiceprezes Oddziału Wrocławskiego. Współautorka publikacji "Szkolnictwo Muzyczne na Dolnym Śląsku po Drugiej Wojnie Światowej lata 1945-1960", wydanej przez SPAM w roku 2013. (źródło: szumilo.eu)
  WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE


  Seminarium chórmistrzowskie
  26-27.05.2017 Akademia Rycerska, godz. 13:30- 18:30


  Warsztaty dyrygenckie dla chórmistrzów, dyrygentów, muzyków i muzykologów (zapisy).

  Program wykładów:
  • "Pieśni puszczy zielonej w relacji oryginał- wersja artystyczna, w wybranych kompozycjach Karola Szymanowskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego - prof. Stanisław Krawczyński
  • "Muzyka operowa Józefa Świdra" - prof. Aleksandra Paszek-Trefon
  • "Bel canto a współczesna praktyka chóralna" - prof. Krzysztof Szydzisz
  • "Być jurorem - podstawowe kryteria oceny prezentacji chóru" - prof. Dariusz Dyczewski
  • godz. 15:30 przerwa obiadowa
  27 maja (sobota) po przesłuchaniach konkursowych (około godz. 15:00) odbędą się nieoficjalne obrady jury, którego członkami będą uczestnicy seminarium

  Warsztaty wokalne "Uwolnij swoje naturalne brzmienie"
  27-28.05.2017 Akademia Rycerska


  Na warsztaty zaprasza Akademia Wokalno-Sceniczna Joanny Gogulskiej. Są kierowane do wszystkich, którzy chcą rozwinąć swój głos, odkryć jego pełnię i swoją wewnętrzną siłę.

  Zajęcia poprowadzi pedagog, kompozytor i aranżer Joanna Gogulska. Jest ona założycielką i dyrygentką chóru Viribus Unitis z Turku, przekształconego w Projekt Viribus Organum. Od 2006 r. zrealizowała z nim nowatorski projekt "Śpiewające Dłonie", zawierający elementy języka migowego, pantomimy i wizualizacji. Pomysł zakłada zaaranżowanie utworów na chór przy jednoczesnym tłumaczeniu tekstów piosenek na język migowy, tak aby dotrzeć do niesłyszących. W ramach wspomnianego projektu chór współpracował z wieloma gwiazdami polskiej estrady: Krzysztofem Krawczykiem, Renatą Przemyk, Marią Sadowską, Katarzyną Nosowską, Wojciechem Waglewskim.

  Gogulska prowadziła warsztaty dla odbiorców, m.in. dla dzieci i młodzieży zagrożonych społecznym wykluczeniem. Była wyróżniana za przedsięwzięcia muzyczne. Otrzymała m.in. II nagrodę Cantate Lodziensis w 2008 r., I nagrodę podczas Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 2009 r., Grand Prix oraz specjalne wyróżnienie za wyjątkową interpretację piosenek Grzegorza Ciechowskiego od fanklubu "Republika Marzeń" podczas V Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Grzegorza Ciechowskiego In Memoriam Tczew 2010.

  W finale trwających dwa dni warsztatów uczestnicy wspólnie wykonają utwór podczas koncertu Viribus Organum.

  Viribus Organum "Śpiewające Głowy"
  28.05.2017 r. godz. 19.00 Akademia Rycerska
  Sala Maneżowa, ul. Oo. Zbigniewa i Michała


  Viribus Organum jest autorskim projektem dyrygentki Joanny Gogulskiej i niezależnego twórcy Sebastiana Kamionki. Artyści zaaranżowali na kwartet wokalny kilka utworów Grzegorza Ciechowskiego. Zaprezentowane zostaną one w nie przedstawianej dotąd i zaskakującej formie, przy akompaniamencie gitary basowej i kontrabasu.

  Viribus Organum to organiczne instrumentarium aerofoniczne, które, jak muzyka, zmienia się, dojrzewa, poszukując wciąż świeżego współbrzmienia. To swoisty most do poezji Ciechowskiego, łączący wykonawców w sceniczny organizm. Dzięki "Śpiewającym Dłoniom" ręce wokalistek migają teksty Ciechowskiego, łamiąc barierę dźwięku, by dotrzeć do żyjących w wykluczeniu ze świata muzyki.

  Formuła jest nasycona harmonijnym zestrojeniem i zaskakującymi aranżacjami. Całości dopełnia oryginalna scenografia - toast świetlny ku pamięci tych, którzy odeszli.

  Wystąpi kwartet wokalny:
  • Magdalena Gładkowska (vocal)
  • Lena Kowalska (vocal)
  • Klaudia Majkowska (vocal)
  • Małgorzata Szymczak (vocal)
  • Tomasz Cyranowicz (kontrabas, gitara basowa)
  • Aranżacje, dyrygentura, piano, vocal − Joanna Gogulska
  • Instalacja V.O. scenografia, żywe światło pamięci "Drugie życie" − Sebastian Kamionka  UCZESTNICY LC 48  1. Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
   dyr. Mariusz Mróz

  2. Chór Dziewczęcy Gimnazjum Katedralnego w Poznaniu
   dyr. Karolina Piotrowska-Sobczak

  3. Młodzieżowy Chór "Scherzo" I LO w Nowym Sączu
   dyr. Andrzej Citak

  4. Chór II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
   dyr. Antoni Stańczyk

  5. Chór Mieszany DOMINANTA PSM II st. w Rybniku
   dyr. Joanna Glenc

  6. Chór Madrygał Legnickiego Centrum Kultury
   dyr. Dariusz Rzonca

  7. Zespół Wokalny "Rondo"
   dyr. Małgorzata Podzielny

  8. Chór Akademii Morskiej w Szczecinie
   dyr. Sylwia Fabiańczyk-Makuch

   POSTACIE   Henryk Karliński

   W roku bieżącym mija 39. rocznica śmierci Henryka Karlińskiego, wybitnego muzyka i długoletniego działacza kultury w Legnicy, którego imię nosi obecnie Legnickie Centrum Kultury. Pragniemy więc w skrócie przypomnieć młodszym rocznikom tę znaną i popularną za życia postać oraz jej dorobek. Henryk Karliński urodził się 10 lutego 1922 r. w Częstochowie. Był synem Antoniego i Feliksy, córki Walentego i Marianny Chędzińskich z domu Szymala. W 1925 roku urodził się młodszy brat Henryka - Tadeusz. Po dwóch miesiącach jednak zmarł. Przed ukończeniem 8 roku życia zmarła również jego matka. Swoje wykształcenie Henryk Karliński zdobywał we Francji, w Tuluzie. Wojna przerwała jednak dalszą edukację i zmusiła go do zmiany planów. Po powrocie do Polski na krótko zamieszkuje w Częstochowie. W latach 1947-1949 pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej, w Dusznikach Zdrój, prowadzonej przez Braci Szkolnych ucząc m.in. języka francuskiego. Dwa lata później osiedlił się w Legnicy. Do roku 1958 pracował kolejno jako nauczyciel i kierownik świetlic w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w kilku szkołach średnich. Następnie został zaangażowany do powstałego wówczas Miejskiego Domu Kultury, który w 1966 r. przemianowany został na Legnicki Dom Kultury. W roku 1975 placówkę tę przekształcono w Wojewódzki Dom Kultury i tu Henryk Karliński, mimo długotrwałej i ciężkiej choroby serca, pracował aktywnie do ostatnich chwil swego życia. Zmarł 5 grudnia 1975 r. Jego zainteresowania zawodowe koncentrowały się przede wszystkim na dwóch dziedzinach: teatrze i muzyce, a ściślej na muzyce chóralnej. Omawiając dokonania Karlińskiego w zakresie muzyki należy z jednej strony podkreślić jego działalność dyrygencką, a z drugiej - prace przy organizacji różnorodnych imprez muzycznych, z których część zyskała ogromne znaczenie w życiu kulturalnym miasta i całego regionu. Działalność dyrygencka Henryka Karlińskiego rozpoczęła się jesienią 1949 r., kiedy to założył przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy chór "Madrygał". Na początku lat 60. zespół ten przeobraził się w chór mieszany i w tej postaci, prowadzony przez kolejnych dyrygentów, następców Karlińskiego, istnieje i działa do dnia dzisiejszego. Równie wiele uwagi poświęcał popularyzacji i doskonaleniu ruchu chóralnego. Temu właśnie miał służyć, zapoczątkowany przez Niego, Ogólnopolski Turniej Chórów "Legnica Cantat", który ze skromnego Dolnośląskiego Święta Pieśni, zorganizowanego po raz pierwszy w 1967 r., rozrósł się w niedługim czasie do rozmiarów imprezy ogólnopolskiej, cenionej wysoko przez dyrygentów i zespoły chóralne w całym kraju. Henryk Karliński umiał rozbudzać zainteresowanie muzyką w całym jej bogactwie. Większość koncertów chóru "Madrygał" sam opatrywał interesującym komentarzem. Organizował także koncerty i imprezy muzyczne z udziałem wykonawców profesjonalnych. Z jego inicjatywy nawiązane zostały kontakty ze Stowarzyszeniem Polskiej Młodzieży Muzycznej "Jeunesse Musicale de Pologne", zaś rezultatem tej współpracy stały się Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, które po raz pierwszy odbyły się we wrześniu 1971 r. Również i ta impreza, organizowana przez ponad 20 lat w Legnicy i innych miastach regionu, przetrwała długo po śmierci jej inicjatora. Osobne miejsce wśród zainteresowań Henryka Karlińskiego zajmowała przeszłość kulturalna Legnicy i Dolnego Śląska. Posiadał w tej dziedzinie dużą wiedzę i stale ją uzupełniał. W efekcie powstał cykl artykułów poświęconych przede wszystkim dziejom kultury muzycznej Legnicy. Były one zamieszczane m.in. w programach koncertowych "Madrygału" oraz Dni Muzyki Kameralnej i Organowej, bowiem w ten sposób zawarte w nich treści stawały się bardziej dostępne ogółowi słuchaczy i mieszkańców miasta. Szczególnym obiektem zainteresowań Karlińskiego była słynna biblioteka muzyczna książąt legnickobrzeskich "Rudolfina", której systematyczne zbadanie próbował zainicjować w środowisku muzykologów. Także i te starania, choć już po Jego odejściu, przyniosły należyte rezultaty w postaci opracowanego przez Anielę Kolbuszewską katalogu zachowanych zbiorów z tej biblioteki. Henryk Karliński był postacią wyjątkową i do dziś z ogromnym szacunkiem i wzruszeniem wspominają Go dawni chórzyści, muzycy i ówcześni działacze kultury. Imponowało Jego całkowite oddanie się pracy i życiowym pasjom, zaś każdy, kto się z Nim zetknął, pozostawał pod wrażeniem jego ogromnej, wszechstronnej wiedzy i umiejętności, a także wytrwałości, z jaką urzeczywistniał swe zamierzenia. Bardziej uważni obserwatorzy widzieli też, pokrywaną szorstkością i pewną dawką uszczypliwości, skromność, dobroć i życzliwość wobec otoczenia.


   Jerzy Liban

   Jerzy Liban urodził się w Legnicy ok. roku 1464, zmarł w Krakowie po roku 1546. Był teoretykiem muzyki, kompozytorem, humanistą i grecystą. Studiował w Krakowie i tam też pozostał jako wykładowca na uniwersytecie oraz początkowo kantor, a następnie rektor szkoły parafialnej przy kościele NMP, w której uczył greki, muzyki i prozodii łacińskiej. Należał do znaczniejszych postaci w środowisku intelektualnym Krakowa. Związany był z kręgiem humanistów, głównie Ślązaków, skupionych wokół znanej krakowskiej rodziny Bonerów. Do jego protektorów należeli także m.in. Piotr Tomicki, Piotr Gamrat i Stanisław Hozjusz.

   Wśród 16 prac Jerzego Libana wydanych w Krakowie drukiem dwa traktaty poświęcone są muzyce: De accentuum ecclesiasticorum exquisita ratione ("O wybornej metodzie stosowania akcentów kościelnych") i De musicae laudibus oratio ("Mowa o pochwałach muzyki"). Odwierciedlają one zarówno jego osobiste zainteresowania i wielką erudycję, jak też kierunki panujące w ówczesnej teorii muzyki. Przykłady muzyczne, zamieszczone w tych rozprawach, są zarazem jedynymi zachowanymi przykładami twórczości muzycznej Libana. Pozwalają one wysoko ocenić zarówno jego uzdolnienia, jak i znajomość kontrapunktu.


   LAUREACI   Zdobywcy Rubinowej Lutni


  9. 2015 LEGNICA CANTAT 46
   Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu
   dyr. MAREK GANDECKI

  10. 2014 LEGNICA CANTAT 45
   Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
   dyr. DARIUSZ ZIMNICKI

  11. 2013 LEGNICA CANTAT 44
   Chór Dziewczęcy CANTABILE w Olsztynie
   dyr. AGATA WILIŃSKA

  12. 2012 LEGNICA CANTAT 43
   Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
   dyr. Dariusz Zimnicki

  13. 2011 LEGNICA CANTAT 42
   Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
   dyr. Iriny Bogdanovich.

  14. 2010 LEGNICA CANTAT 41
   Chór Akademii Medycznej we Wrocławiu
   dyr. Agnieszka Franków-Żelazny


   Zdobywcy Złotej Lutni


  15. 2009 LEGNICA CANTAT 40
   Kameralny Zespół Muzyki Północno-Wschodniej i Popołudniowej PRO FORMA w Olsztynie (Złota Lutnia przechodzi na własność chóru)
   dyr. Marcin Wawruk

  16. 2008 LEGNICA CANTAT 39
   Oktet Wokalny OCTAVA w Krakowie
   dyr. Zygmunt Magiera

  17. 2007 LEGNICA CANTAT 38
   Chór Dziewczęcy SKOWRONKI Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
   dyr. Alicja Szeluga

  18. 2006 LEGNICA CANTAT 37
   Chór Kameralny AKADEMII MUZYCZNEJ w Bydgoszczy
   dyr. Janusz STANECKI i Monika WILKIEWICZ

  19. 2005 LEGNICA CANTAT 36
   Chór Kameralny ASTROLABIUM
   Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
   dyr. Kingi Litowskiej

  20. 2004 LEGNICA CANTAT 35
   Chór Kameralny Akademii Medycznej we Wrocławiu
   dyr. Agnieszka Franków-Żelazny

  21. 2003 LEGNICA CANTAT 34
   Chór Kameralny MUSICA VIVA Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
   dyr. Marek Gandecki

  22. 2002 LEGNICA CANTAT 33
   Zespół Wokalny PRO FORMA Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
   dyr. Marcin Wawruk

  23. 2001 LEGNICA CANTAT 32
   Zespół Wokalny PRO FORMA Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
   dyr. Marcin Wawruk

  24. 2000 LEGNICA CANTAT 31
   Bielski Chór Kameralny Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej
   dyr. Beata Borowska

  25. 1999 LEGNICA CANTAT 30
   Chór Chłopięcy PUERI CANTORES SANCTI NICOLAI w Bochni
   dyr. ks. Stanisław Adamczyk

  26. 1998 LEGNICA CANTAT 29
   Chór Kameralny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
   dyr. Krzysztof Szydzisz


   Zdobywcy Srebrnej Lutni


  27. 1997 LEGNICA CANTAT 28
   Olsztyński Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM
   dyr. Janusz Wiliński (Srebrna Lutnia przechodzi na własność chóru)

  28. 1996 LEGNICA CANTAT 27
   Chór Kameralny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
   dyr. Krzysztof Szydzisz

  29. 1995 LEGNICA CANTAT 26
   Chór Mieszany Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach
   dyr. Tadeusz Eckert

  30. 1994 LEGNICA CANTAT 25
   Chór Kameralny CANTICA CANTAMUS w Białymstoku
   dyr. Wioletta Bielecka

  31. 1993 LEGNICA CANTAT 24
   Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM MDK w Olsztynie
   dyr. Janusz Wiliński

  32. 1992 LEGNICA CANTAT 23
   Chór Kameralny COLLEGIUM MUSICUM MDK w Olsztynie
   dyr. Janusz Wiliński

  33. 1991 LEGNICA CANTAT 22
   Chór Młodzieżowy AVE SOL Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej
   dyr. Leszek Pollak

  34. 1990 LEGNICA CANTAT 21
   Chór Akademicki im. prof. W. Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
   dyr. Benedykt Błoński

  35. 1988 LEGNICA CANTAT 20
   Chór Akademicki im. prof. W. Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
   dyr. Benedykt Błoński

  36. 1987 LEGNICA CANTAT 19
   Akademicki Chór Kameralny COLLEGIUM POSNANIENSE w Poznaniu
   dyr. Barbara Nowak


   Zdobywcy Brązowej Lutni


  37. 1986 LEGNICA CANTAT 18
   Chór Politechniki Szczecińskiej
   dyr. Jan Szyrocki (Brązowa Lutnia przechodzi na własność chóru)

  38. 1985 LEGNICA CANTAT 17
   Chór Akademicki ORGANUM w Krakowie
   dyr. Bogusław Grzybek

  39. 1984 LEGNICA CANTAT 16
   Zespół Madrygalistów w Czechowicach Dziedzicach
   dyr. Anna Szostak-Myrczek

  40. 1983 LEGNICA CANTAT 15
   Częstochowski Chór Kameralny
   dyr. Krzysztof Pośpiech

  41. 1981 LEGNICA CANTAT 14
   Chór REZONANS CON TUTTI IV LO i Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Zabrzu
   dyr. Norbert Kroczek

  42. 1980 LEGNICA CANTAT 13
   Chór Akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
   dyr. Irena Marciniak

  43. 1979 LEGNICA CANTAT 12
   Akademicki Chór ORGANUM przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie
   dyr. Bogusław Grzybek

  44. 1978 LEGNICA CANTAT 11
   Chór Kameralny Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego w Zielonej Górze
   dyr. Stanisław Malawko

  45. 1977 LEGNICA CANTAT 10
   Chór Męski Politechniki Poznańskiej
   dyr. Janusz Dzięcioł

  46. 1976 LEGNICA CANTAT 9
   Chór Akademicki Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu
   dyr. Stanisław Kulczyński

  47. 1975 LEGNICA CANTAT 8
   Chór MADRYGAŁ Legnickiego Domu Kultury
   dyr. Henryk Karliński

  48. 1974 LEGNICA CANTAT 7
   Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej
   dyr. Jan Szyrocki

  49. 1973 LEGNICA CANTAT 6
   Chór Akademii Medycznej w Gdańsku
   dyr. Ireneusz Łukaszewski

  50. 1972 LEGNICA CANTAT 5
   Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej
   dyr. Jan Szyrocki

  51. 1970 LEGNICA CANTAT 4
   Chór Męski Politechniki Poznańskiej
   Janusz Dzięcioł

  52. 1969 LEGNICA CANTAT 3
   Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego
   dyr. Maciej Jaśkiewicz

  53. 1968 LEGNICA CANTAT 2
   Chór Związku Zawodowego Kolejarzy przy DOKP w Katowicach
   dyr. Krystyna Świder

  54. 1967 LEGNICA CANTAT 1
   Chór Studencki Uniwersytetu Wrocławskiego
   dyr. Mieczysław Matuszczak

  Pliki do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia LC 49 (.pdf)


  Pliki multimedialne do pobrania:

  1. Cantat prezentacja (video/mp4)

  2. Zaproszenie na Cantat (video/mp4)

  3. Cantat spot (video/mp4)


   
   
                     


  © Legnickie Centrum Kultury 2003-2018   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl